1) „Toidu transpordiga seotud vahendite soetamine Hargla kogukonnaköögile“ 3712,68 eurot. Projekti raames soetatakse vahendid toidu transportimiseks, et oleks tagatud nõuetekohasus ja toiduohutus ja et toitlustust saaks pakkuda just seal, kus seda kogukonnaliikmed vajavad. 

2) „Kotussõ uma üülaat 2020“ 2484 eurot. 1. augustil  toimub Taheva, Karula ja Mõniste piirkondade koostöös piirkondlik tunnussündmus „Uma üülaat“ ning toob kokku kohalikud elanikud ning külalised ja maaelu vastu huvitundjad laiemalt. Ühisürituse korraldamisega tugevdatakse koostöövõrgustiku suhteid ning saadakse täiendav kogemus heal tasemel suurürituse korraldamisega.

Täname kohaliku omaalgatuse programmi meile antud võimaluste eest ja asume taas toimetama!

Kohtume kõigiga juba 1. augustil Hargla võlumetsas öölaadal!