Taheva Vallavalitsus ostab Hargla Koolile 200 rm (pikkus 60 cm) lõhutuid küttepuid (eelistatud lepp). Hind peab sisaldama puude transporti kooli juurde. Hinnapakkumised esitada 7. detsembriks 2015 aadressile Taheva Vallavalitsus, Laanemetsa, 68013 Valga maakond või elektrooniliselt aadressil info@taheva.ee. Info telefonil 5330 1896.