Alates 01.07.2015 hakkab kehtima uus Ehitusseadustik. Seoses sellega palub Karula Vallavalitsus hoonete omanikel kontrollida Ehitisregistrist, kas Teie hooned on kantud registrisse. Register asub aadressil www.ehr.ee. Puuduste korral või küsimuste tekkimisel palume pöörduda vallavanem Rain Ruusa poole telefonidel 767 9051 või 524 0634. Infot saab küsida ka e-mailiga kirjutades aadressil rain@karula.ee.