Alates 25. märtsist 2019 muutus Rõuge valla teenuskeskuste töökorraldus. Teenuskeskustes töötavad sotsiaaltöö spetsialistid ning haldusspetsialistid. Teenuskeskuste tööaeg on esmaspäevast neljapäevani kell 8–17, reedeti kell 8–14.30, lõuna  kell 12–12.30.

Kuna sotsiaaltöö spetsialistide ning haldusspetsialistide töö on väga liikuv, võib juhtuda, et neid pole kogu aeg majas. Seepärast on kõigi teenuskeskuste juurde paigaldatud kirjakastid, mille kaudu saab edastada vallavalitsusele vajalikke dokumente, taotlusi jms. Kirjakaste tühjendatakse korra päevas.

Teenuskeskuste töötajad ning nende kontaktandmed:

Haanja teenuskeskus

Sotsiaaltöö spetsialist Maie Kalnapenkis: 787 8834, 523 7065; haanjasotsiaal@rauge.ee.  Haanja piirkonna sotsiaaltöö spetsialist teeb ka perekonnatoiminguid (sündide ja surmade registreerimine).

Haanja-Misso piirkonna haldusspetsialist Jüri Kukk: 782 9111, 5301 7901; haanjahaldus@rauge.ee.

Haldusspetsialisti poole võib pöörduda  küsimustega, mis puudutavad Haanja ja Misso piirkonna heakorda, teid, turvalisust, tänavavalgustust, vallale kuuluvaid ehitisi ja objekte ning muud seesugust.

Haanja teenuskeskuses töötab E, T, N ja R raamatupidaja Liia Eskla, kelle juures saab teha sularahatoiminguid (787 8898, kultuurraamat@rauge.ee).

Misso teenuskeskus

Sotsiaaltöö spetsialist Triinu Tiks: 785 6144, 5340 3744; missosotsiaal@rauge.ee.

Haanja-Misso piirkonna haldusspetsialist Jüri Kukk: 782 9111, 5301 7901; haanjahaldus@rauge.ee.

Haldusspetsialisti poole võib pöörduda küsimustega, mis puudutavad Haanja ja Misso piirkonna heakorda, teid, turvalisust, tänavavalgustust, vallale kuuluvaid ehitisi ja objekte ning muud seesugust.

Misso teenuskeskuses töötab E, T, N ja R raamatupidaja Tiia Kukk, kelle juures saab teha sularahatoiminguid (785 6142, haldusraamat@rauge.ee).

Mõniste teenuskeskus

Sularahatehingud, arvete tasumine ja sotsiaaltoetuste väljastamine 10. aprillil ja 17. aprillil kell 8–17, edasine info jooksvalt.

Sotsiaaltöö spetsialist Egle Veinberg: 789 1237, 5307 3260; monistesotsiaal@rauge.ee

Mõniste-Varstu piirkonna haldusspetsialist Martin Hütsi: 786 4723, 529 5247; monistehaldus@rauge.ee.

Haldusspetsialisti poole võib pöörduda küsimustega, mis puudutavad Mõniste ja Varstu piirkonna heakorda, kalmistuid, teid, turvalisust, tänavavalgustust, vallale kuuluvaid ehitisi ja objekte ning muud seesugust.

Varstu teenuskeskus

Sularahatehingud, arvete tasumine ja sotsiaaltoetuste väljastamine 10. aprillil ja 17. aprillil kell 8–17, edasine info jooksvalt.

Sotsiaaltöö spetsialist Signe Arumäe: 782 1355, 5334 1640; varstusotsiaal@rauge.ee. 

NB! Varstu piirkonna sotsiaaltöö spetsialist viibib praegu haiguslehel, teda asendab Mõniste piirkonna sotsiaaltöö spetsialist.

Mõniste-Varstu piirkonna haldusspetsialist Martin Hütsi: 786 4723, 529 5247; monistehaldus@rauge.ee.

Haldusspetsialisti poole võib pöörduda küsimustega, mis puudutavad Mõniste ja Varstu piirkonna heakorda, kalmistuid, teid, turvalisust, tänavavalgustust, vallale kuuluvaid ehitisi ja objekte ning muud seesugust.