Kellelt saada tuge ettevõtte kasvatamiseks? Võrumaa Arenguagentuur ja kompetentsikeskus TSENTER kutsuvad ettevõtjaid 9. veebruaril 2016 TSENTRISSE, kus toimub seminar teemal “Kellelt saada tuge ettevõtte kasvatamiseks”. Seminaril saavad nii alustavad kui ka tegutsevad ettevõtjad infot erinevate toetusmeetmete kohta. Seminar on praktiline ja osavõtjaid kaasav ning otsitakse lahendusi konkreetsetele küsimustele. Jagatakse infot toetuste kohta, mida saab kasutada ettevõtte alustamisel, tootearenduseks, kasvatamiseks läbi ekspordi ja koostöö, ning tegevuste tõhustamisel. Kohal on peamised rahastajad. Seminari moderaator on TSENTRI juht Kalev Kaarna.   PÄEVAKAVA: 9.45 – 10.00 Registreerimine, hommikukohv 10.00 – 10.10 Sissejuhatus • Taivo Tali, SA Võrumaa Arenguagentuur, Kalev Kaarna, Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskus TSENTER 10.10 – 11.20 Alustava ettevõtja toetused • Starditoetus ettevõtjatele – Kristiina Niilits, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus • Innovatsiooniosak – Tarvo Kallas, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 11.20 -13.05 Tootearenduse toetused • Arendusosak – Tarvo Kallas, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus • Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades – Tea Tassa, Sihtasutus Archimedes • Horisont 2020 Teadusuuringuid ja innovatsiooni toetav programm – Margit Ilves, Eesti Teadusagentuur 13.05 – 13.45 Lõuna 13.45 – 15.30 Ettevõtte kasvatamine läbi ekspordi ja koostöö • LEADER toetused ettevõtjatele – Kerli Kanger, Võrumaa Partnerluskogu MTÜ • Eesti-Läti programm – Janika Friedenthal, Estonia-Latvia Programm • Ettevõtte Arenguprogramm – Tarvo Kallas, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 15.30 – 16.05 Tegevuse tõhustamine • KIK toetused ettevõtjatele – Reet Utsu, Keskkonna Investeeringute keskus 16.05 – 16.10 Kokkuvõtete tegemine 16.10 – 16.30 TSENTRI külastus   Täpsem info: Ivi Martens, Tel:53497303, E-post: ivi@vaa.ee Hille Lillemägi , Tel: 53025373, E-post: hille@tsenter.ee Registreerimise tähtaeg 07.02.2016 Registreeri SIIN