Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu valdade ühinemisleping oli avalikul väljapanekul 3.10.–24.10.2016 kõigis valdades. Ühinemislepingu projektis ei ole märgitud uue valla nime. 7.11.2016 kogunenud ühinemisläbirääkmiste juhtrühma koosolekul tehti ettepanek selgitada uue valla nimi salajasel hääletusel 5 vallavolikogu istungil. 15. novembril 2016 Varstus toimunud 5 vallavolikogu istungitel kogunes viiest vallast 50 vallavolikogu liiget ning toimus salajane hääletus ühinemisjärgsele uuele omavalitsusüksusele nime valimiseks. I hääletusvoorus said kolm nime hääli järgmiselt: Haanjamaa vald – 17 Lõuna-Võrumaa vald – 12 Rõuge vald – 20. Üks sedel oli kehtetu. II hääletusvoorus said kaks nime hääli järgmiselt: Haanjamaa vald – 24 Rõuge vald – 23 Kolm sedelit olid kehtetud. Ühinemisjärgse uue omavalitsusüksuse nimeks saab Haanjamaa vald.