Vabariigi Valitsus muutis 31.01.2017 määrusega nr 38 Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla osas haldusterritoriaalset korraldust, millega moodustub viie Võru maakonda kuuluva omavalitsusüksuse ühinemise teel üks uus omavalitsusüksus. Uue haldusüksuse nimeks määratakse Rõuge vald. Vabariigi Valitsuse määrus on avaldatud Riigi Teatajas Määruse eelnõu seletuskirja saab lugeda Eelnõude infosüsteemist