Detsembri lõpus teavitas Keskkonnainvesteeringute Keskus Valga vallavalitsust mitme esitatud projekti toetamisest. Positiivse rahastusotsuse sai lisaks Tsirguliina vee- ja kanalisatsiooniprojektile ka mitu maastiku- või linnapilti kahjustava ja kasutusest välja langenud hoone likvideerimise projekti.

Vastavalt KIK-i otsusele toetatakse Valgas Metsa tn 28 asuvate endise sõjaväebaasi hoonete   likvideerimist ja maa-ala heakorrastamist 50 700 euroga. Samuti toetatakse halvas seisukorras ja maastikupilti kahjustava Koikkülas asuva endise kuivatihoone lammutamist ja maa-ala korrastamist 26 500 euroga. Kolmanda suurema objektina on kavas endiste Vilaski raketišahtide likvideerimine ja ala korrastamine, mille projekti otsustas KIK toetada 20 600 euroga.

Valgas Metsa tn 28 likvideeritakse ohtlikuks muutunud ja visuaalselt häirivad endise sõjaväebaasi hoonete varemed, millega luuakse võimalused maareformi menetlemiseks ning antud piirkonna edasiarendamiseks. Varisemisohtlikud hooned on kohalike inimeste ja ettevõtjate seas aastaid probleeme tekitanud. Peale lammutustöid on kavas hooldamata ja räämas ala heakorrastada. Koikkülas lammutatakse projekti raames vana varisemisohtlik kuivatihoone, mille ligipääs on piiramata ning mis on seega inimestele ohtlikuks muutunud. Mõlema objekti lammutamisest tekkinud ja käideldud jäätmeid on kavas kasutada kolmanda projekti juures ehk Vilaski raketišahtide likvideerimisel.

Valga vallavalitsuse ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja Urmas Möldre sõnul plaanitakse lammutada peremeheta hooned, mis on muutunud inimestele ohtlikuks ja riivavad silma. “Projekt on kavandatud toetama materjalide ringkäitlust, kahe suure objekti lammutamisel tekkinud jäätmeid on kavas kasutada Vilaski šahtide täitmiseks,” selgitas Möldre.

Valga Vallavalitsuse üks prioriteete on kasutuseks kõlbmatute ehitiste lammutamine ning nendest põhjustatud ohtlike olukordade likvideerimine, et arendada atraktiivset ja kasutajasõbralikku elukeskkonda. Selleks otsitakse järjepidevalt vahendeid erinevatest rahastamisvõimalustest ning kirjutatakse vastavaid projekte.