Valga Vallavalitsus kuulutab välja kandidaatide esitamise auhinnale “Valga valla aastaring”. Ettepanekuid auhinna saajate osas ootame 20. jaanuariks 2021.

Auhinnaga “Valga valla aastaring” tunnustatakse aasta jooksul oma tegevusega silma paistnud, teistele eeskujuks olnud, samuti oma tegevusega vallaelanike heaolu parandanud ning tähelepanu pälvinud isikutele või kollektiividele. Auhinnale saab esitada ka mittetulundusühinguid, asutusi ja ühendusi.

Ettepanekuid tunnustamiseks võivad teha kõik isikud ja Valga vallas tegutsevad asutused, organisatsioonid jm. Ettepanek tuleb esitada kirjalikult ning see peab sisaldama andmeid isiku või organisatsiooni kohta, ülevaadet kandidaadi tegevusest ja argumenteeritud hinnangut. Kandidaate saab esitada kirjalikult aadressile valga@valga või Puiestee 8, Valga. Igal aastal antakse välja kuni viis aastaring auhinda ning nominendid avaldatakse Valga valla kodulehel www.valga.ee. Sel korral antakse auhinnad kätte vastavalt sellele, kuidas koroonaviirusest tingitud olukord võimaldab.

Möödunud aastal pälvisid aastaringi auhinna Valga vallaarhitekt Jiri Tintera, KOTUSe eestvedaja Rasmus Onkel, Valga Muuseumisõprade Seltsi liige Kalev Härk, MTÜ Kungla eestvedaja Siiri Põldsaar ning Valga haigla tervisekeskus.

Valga vallas jagatavate tunnustuste kohta saad lähemalt lugeda siit: https://www.valga.ee/tunnustamine