Valga valla kaasava eelarve rahvahääletusel sai enim hääli idee rajada Valga Põhikooli jalgrattaparkla (168 häält) ja teisele kohale tuli 89 häälega mini-rampide rajamine Tsirguliina ja Lüllemäele. Kuna nimetatud objektid asuvad ka erinevates valla piirkondades, siis viiaksegi ellu kaks rahvahääletusel enim hääli saanud ideed. Vastavalt määrusele viib ideed ellu vallavalitsus koostöös idee esitajaga hiljemalt järgmise aasta lõpuks.

Rahvahääletuse tulemustega saab tutvuda elektroonilises infosüsteemis VOLIS  https://www.volis.ee/gvolis/osale/index/738?kid=340361

Valga valla kaasava eelarve menetlemise korra järgi jaotatakse kogusumma, 50 000 eurot vähemalt kahe rahvahääletusel kõige rohkem hääli saanud idee vahel, tingimusel, et need asuvad valla erinevates piirkondades. Ühe objekti maksimaalne rahastussumma on 25 000 eurot.

22. november–10. detsember 2021. a toimunud ideekorje järel laekus Valga valla kaasava eelarvesse 14 ettepanekut. Ideede sõelumiskomisjoni läbis 9 ideed, mis pääsesid rahvahääletusele. 10.–28. veebruar toimunud rahvahääletusel osales 425 inimest, kes andsid kokku 615 häält.

Kaasav eelarve on olemuselt üks osalusdemokraatia avaldumise vorme. Eri riikides on kaasavat eelarvet rakendatud üsna erineval moel, kuid ühine on see, et elanikke kaasatakse ühel või teisel viisil omavalitsuse tegevusplaanide koostamisse.

 

Allikas: www.valga.ee