Anname teada, et Valga valla kõigile kalmistutele on veetud liiva, mida on võimalik kasutada lähedaste kalmude hooldamisel.