Valga valla koolieelsete lasteasutuste töötajate kollektiivpuhkuste perioodil on lasteaiad suletud alljärgnevalt:
 
  • Valga Lasteaed Buratino, Valga Lasteaed Kaseke ja Valga Lasteaed Walko 1. − 31. juuli;
  • Tsirguliina Kooli lasteaiarühmad 05.-23. juuli;
  • Hargla Kooli lasteaiarühm 5.−18. juuli;
  • Õru Lasteaed-Algkooli lasteaiarühm 25. juuni − 2. august;
  • Lüllemäe Põhikooli lasteaiarühmad 28. juuni − 8. august.
 
Sel suvel on valvelasteaiaks 1.-31. juulini määratud Valga Lasteaed Pääsuke. Lapsevanemad, kes soovivad kasutada hooajalist lasteaiarühma kohta, esitavad lasteaia Pääsuke direktorile hiljemalt 15. maiks meiliaadressil paasuke@paasuke.valga.ee vastavasisulise kirjaliku avalduse.
 

Täiendavate küsimuste korral palume pöörduda:

Haridusspetsialist Kermo Küün – 5199 2899 või kermo.kyyn@valga.ee.
 
 
Allikas: www.valga.ee