Seoses ulatuslike elektrikatkestustega jäävad Valga valla maapiirkondade koolid ja lasteaiad täna õppetööks suletuks, kuid vajaduse korral võtavad lasteaiad kokkuleppel vanematega lapsi vastu. Praeguseni ei ole selgunud, millal elektriühendus vallas taastub.

Valga linnas on osaliselt katkenud veeühendus ning veevarustuse taastamisega tegeletakse. Maal on mitmed kõrvalteed murdunud puude poolt suletud, kuid tormikahjud on likvideerimisel.

Palume elanikel varuda kannatlikkust. Võimalusel hoolitsege tikkude, küünalde ja joogivee varude eest ning säästke sidevahendite akusid. Soovi korral saab akusid laadida Tsirguliina teeninduskeskuses või Valga vallavalitsuses (Puiestee 8, Valga), kus on elektriühendus. Vältimatu abi vajadusel või otsese ohu korral tuleks helistada lühinumbrile 112.

Anname Valga valla Facebooki lehel ja kodulehel jooksvalt infot ühenduste taastumise kohta.