Arvestades Valga valla avalikult kasutatavate teede seisundi halvenemist lume sulamise tõttu, kehtestatakse Valga vallahoolduse teenistuse korraldusega teede kahjustamise vältimiseks Valga valla teedel liikluspiirang mootorsõidukitele, mille kogukaal on üle 8 tonni 21. märtsist 2019.

Koormuspiirang ei kehti operatiivsõidukitele ja Valga vallas korraldatud jäätmevedu korraldavatele sõidukitele. Mootorsõidukid, mis on raskemad kui 8 tonni, võivad liigelda Valga valla teedel Valga Vallavalitsuse poolt väljastatud eriloa alusel.

Koormuspiirang kehtib 30. aprillini 2019 või kuni korralduse kehtetuks tunnistamiseni.