Täna kehtestas Valga vald massipiirangu avalikult kasutavatele kohalikele teedele. Arvestades avalikult kasutatavate kohalike teede seisundi halvenemist kevadperioodil (lume sulamise tõttu), kehtestatakse teede kahjustamise vältimiseks liikluspiirang mootorsõidukitele, mille kogukaal on üle 7 tonni. Valga Vallavalitsus on andnud korralduse:
• Kehtestada teede kahjustamise vältimiseks Valga valla kohalikel teedel koormuspiirang 7 tonni.
• Koormuspiirang ei kehti operatiivsõidukitele, ühistranspordivahenditele ja korraldatud jäätmevedu korraldavatele sõidukitele.
• Koormuspiirang kehtib 15. aprillini 2021 või kuni käesoleva korralduse kehtetuks tunnistamiseni.
• Mootorsõidukid, mis on raskemad kui 7 tonni võivad liigelda Valga valla kohalikel teedel Valga Vallavalitsuse poolt väljastatud eriloa alusel.
 

Lisainfo:

Liiklus- ja teedespetsialist Toomas Klein, tel 502 1670 , e-post toomas.klein@valga.ee
 
 
Allikas: www.valga.ee