Viimastel aastatel on märgatavalt paranenud Valga valla kalmistute kord. Selle on südameasjaks võtnud vallavalitsuse munitsipaalvara teenistuse juhtivspetsialist Pille Meriroos, kelle sõnul on tööd ees veel palju, kuid palju on ka juba tehtud.

Valdade ühinedes oli kalmistutest kõige raskemas olukorras Lüllemäel asuv Vana-Kalmistu, mis oli veel kaks aastat tagasi võsasse kasvanud ja juhuslikul möödujal ei olnud aimugi, et seal asub kalmistu. “Kalmistut asuti korrastama eelmisel aasta. Tänavu suvel lõpetati võsa lõikamine, langetati kuivanud puud, külvati osaliselt muru. Välja on tulnud kalmistu piirdeaed. Kalmistuvaht Kaido Meresaar otsis metalliotsijaga omal initsiatiivil üles mulla alla mattunud vanad mälestussambad, raudristid ja nüüd on need ilusti nähtavad kõigile kalmistu külastajatele,” räägib Meriroos. Endisest kalmistust on tänaseks saanud ilus pargialune. Palju tööd veel küll teha, kuna aastatega on ladestunud kalmistu pinnale oksi ja leheprahti, mida on väga raske riisuda. Sellega loodab Meriroos aga järgmisel aastal ühele poole saada, et tulevikus tuleks läbi viia vaid igasuviseid hooldustöid.

Vanad kalmistud on väärtus

Käimas on Laatre II kalmistu korrastustööd. Antud kalmistu korrastamise teevad keeruliseks mitmed prügihunnikud, mis on sinna ajaga tekkinud. Pille Meriroosi sõnul on asutud neid likvideerima ning välja on pandud prügi maha panekut keelavad sildid selleks mitte ette nähtud kohtades. Tähistatud on ka korrektsed prügi maha paneku kohad. “Lattikute pere hauaplatsi korrastamiseks lootsime abi saada Muinsuskaitseametilt, kuid kahjuks jäi see tulemata. Kevadel korrastab vald selle kalmu ise, tegemist on väga omapärase ja ilusa hauakujundusega Laatre II kalmistul,” räägib Meriroos.

Alustatud on ka kalmistute inventariseerimisega. Juba käimas on töö Laatre I ja Laatre II kalmistul. Inventariseerimine loodetakse lõpule viia järgmise aasta kevadeks. Edasi ootavad inventariseerimist ka Lüllemäe kalmistud. Meriroosi sõnul on veel korrastatud Toogipalu uus kvartal, mis kujundatakse vastavalt Toogipalu kalmistu detailplaneeringule ja Toogipalu laiendamise põhiprojektile metsakalmistu stiilis jälgides olemasolevat reljeefi. Platsi kujundamisel selles kalmistu osas tuleb järgida metsakalmistu kujunduspõhimõtteid – kasutada hauaplatsi kujundamisel madalhaljastust. Kahjuks on osade platside kujundamisel kasutatud plastikaedu ja betoonist äärekive, mis tuleks eemaldada.

“Kalmistutel on suur töö veel teha. Loodame, et uuest aastast saab linna kalmistutele juurde ka paar kalmistuvahti, sest praegu on kõik töö ära tehtud kolmel kalmistul ühe kalmistuvahi ja töötutega. Kuna aga viimaseid enam appi pole võimalik saada, vajavad need kolm kalmistut kindlasti tööalaseid ümberkorraldusi,” nendib Meriroos, kelle arvates vajab kindlasti üle vaatamist kogu kalmistute prügimajandus, milles on siiani palju puudujääke. Sellealane töö ka tema sõnul käib – kaalutakse kalmistutele prügimajakeste paigaldamist ja ka teisi variante.

Tehtud tööd tunnustab ka muinsuskaitse

Muinsuskaitseamet märgib, et Valga valla muinsuskaitsealused kalmistud on heas seisukorras. Need on hooldatud, tähistatud juhiste ja eeskirjadega. “Ka minu Tallinna kolleegid tõdesid suvel, et siinsed kalmistud teevad oma korrastatusega silmad ette nii mõnelegi Tallinna kalmistule. Nende kalmistute seast, mis Valga valla haldusesse seoses haldusreformiga on tulnud, väärib erilist esiletõstmist Lüllemäe vana kalmistu. See on kalmistu, mis enne oli võsas ja täielikku unustuse hõlma vajunud, kuid tänaseks täiesti uue näo saanud – võsa on eemaldatud ja hauatähised kõdu seest välja tõstetud,” räägib Muinsuskaitseameti Valgamaa nõunik Margis Sein, “Muinsuskaitseamet tänab ja tunnustab Valga valda ja isiklikult Pille Meriroosi, kes oskusliku ja sihikindla asjaajajana on leidnud hooldustöödeks vajalikud ressursid ja tõestanud teema aktuaalsust.”

Seoses valdade ühinemisega on Valga vallal hooldada 12 kalmistut – Toogipalu, Priimetsa, Tartu tänava, Tartu maantee, Laatre I, Laatre II, Priipalu, Vissi, Vana-Kalmistu, Lüllemäe kalmistu, Laanemetsa kalmistu ja Hargla kalmistu. Nendest kalmistutest ei kuulu vallale Hargla kalmistu. Siiski kannab vald hoolt selle eest, et kalmistul oleks kalmistuvaht ja vajalikud tööriistad kalmistu hooldamiseks. Kõik Valga valla kalmistud on muinsuskaitse objektid.

Pildil suvine Laatre II kalmistu korrastamine.