Juba kuuendat korda soovitakse Valgamaa aasta ema tiitliga tunnustada pereema, kes on pühendunud ja hea ema ühele või enam lapsele (võivad olla ka kasulapsed), andes neile armastust, hoolt, eeskuju ja õpetust. Selle traditsiooni jätkamiseks kutsub Valga maavalitsus esitama kandidaate maakonna aasta ema tiitlile. Kandidaatide esitamistähtaeg on 21. aprill. Valgamaa aasta ema konkursile sobiv kandidaat on Eesti Vabariigi kodanik, kelle elukohaks rahvastikuregistris on Valgamaa ning kes on tunnustatud nii oma ametitöös kui perekonnas ja kes on ühiskonnale heaks eeskujuks ka väljaspool oma pereringi. Taotluse võivad teha kõik, kes on märganud häid ja eeskujulikke maakonna emasid. Oodatud on pildid ning lähedaste (laste, abikaasa, töökaaslaste) iseloomustused kandidaadi kohta. Taotluses (vabas vormis) tuleb näidata:

  1. esitatava isiku nimi, sünniaeg, elukoht (koos postiindeksiga), telefoni number, elukutse, töökoht, kodakondsus ja laste arv;
  2. kandidaadiks esitamise põhjendus, kirjeldus nominendi töö ja igapäevategevuse kohta;
  3. taotluse esitamise kuupäev, esitaja nimi (asutus, mittetulundusühing, seltsing, pere või kollektiiv) ja kontaktid (telef. nr ja aadress).

Kirjalikud ettepanekud „Valgamaa aasta ema” konkursile tuleb saata e-posti aadressile info@valga.maavalitsus.ee või paberkandjal Valga maavalitsuse aadressil Kesk 12, Valga. Taotluse võib tuua ka isiklikult Valgamaavalitsuse infolauda. Tänuüritus toimub koostöös Valgamaa Rahvakunsti ja Käsitöö Keskseltsiga ning Palupera Vallavalitsusega Nõuni kultuurimajas. Ühisel sündmusel tunnustatakse maakonna aasta ema ja antakse üle pärandihoidja sõled. Valgamaa aasta ema tiitlit on välja antud aastast 2012, mil selle pälvis Kaja Hindre Tõrvast. 2013. aastal sai maakonna aasta ema tiitli Linda Oks Valgast, 2014. aastal pärjati tiitliga Maris Kärson Puka vallast, 2015. aastal valiti aasta emaks Külli Kasak Tõrvast ja 2016. aastal sai auväärse tiitli Liia Ruusmann Tõrvast. Lugupidamisega Kaja Mõts Valga Maavalitsus Avalike suhete juht +372 766 6145 +372 5301 0621 Kaja.Mots@valga.maavalitsus.ee