Valgamaa Omavalitsuste Liit pikendas maakonna teenetemärkidele taotluste esitamise tähtaega 1. juunini 2021.
 
  • Valgamaa Vapimärk on maakonna kõrgeim autasu, mis antakse elutöö eest neile, kes oma töö ja tegevusega on kaasa aidanud maakonna arengule.
  • Valgamaa Teenetemärk on mõeldud neile, kes oma töö ja tegevusega on panustanud Valgamaa arengusse või kes on silma paistnud märkimisväärse, maakonna jaoks olulise teo või saavutusega.
 
Taotlusi ja ettepanekuid teenetemärkide andmiseks võivad esitada Valga maakonna vallavalitsused ja volikogud, Valgamaal tegutsevad juriidilised isikud, erakonnad, liidud, ühingud, seltsid, klubid ja eraisikud.
 
Taotlused ja ettepanekud palume esitada kirjalikult või elektrooniliselt Valgamaa Omavalitsuste Liidule (Kesk 11, 68203 Valga, e-post: valgamaa@valgamaa.ee ) hiljemalt 1. juuniks 2021.
 
Taotluste vormid ja lisainfo teenetemärkide kohta on leitav kodulehelt valgamaa.ee. Samas on leitavad ka Valgamaa Vapi- ja Teenetemärgi saajad läbi aegade.
 
Valgamaa Vapi- ja Teenetemärkide kavandite autor on heraldikaekspert Priit Herodes, metallitööd teostas OÜ Sporrong Eesti.