Head kultuuriväärtustajad!

Kuueteistkümnendat aastat tunnustab Valgamaa Rahvakunsti ja Käsitöö Keskselts (VRKK) Valgamaa rahvakultuuri kandjaid ja edendajaid ning kultuuritöötajaid Pärandihoidja hõbesõlega.

 Valgamaa Rahvakunsti ja Käsitöö Keskselts ootab Pärandihoidja sõle kandidaate!

Pärandihoidja sõlg on Valgamaal esemelist, rahvakunsti ja kultuuritöö valdkonda väärtustav aastaauhind, mida antakse välja kuues kategoorias:
elutöö auhind silmapaistva tegevuse eest eesti rahvuslike käsitöö- või muusika- või tantsutraditsioonide hoidmisel ja edasiarendamisel ning silmapaistva tegevuse eest kultuuritöö edendamisel;
rahvamuusika valdkonna pideva arendamise või valdkonnas aset leidnud väljapaistva aastasündmuse või väga heade loomingulise või tehnilise tasemega tööde eest;
rahvatantsu valdkonna pideva arendamise või valdkonnas aset leidnud väljapaistva aastasündmuse või väga heade loominguliste tulemuste eest;
* käsitöömeistri auhind valdkonna pideva arendamise või väga hea loomingulise või tehnilise tasemega töö või  väljapaistva aastasündmuse eest;

kultuuritöö auhind valdkonna pideva arendamise või väljapaistva aastasündmuse või väga heade tulemuste eest kultuuri töö edendamisel;
* lootustandva noore rahvakunstniku auhind antakse isikule vanuses kuni 35 aastat, kellel on väljapaistvaid teeneid rahvakunsti ja /või rahvusliku käsitöö väärtustamisel edasiarendamisel ja hoidmisel.

Kandidaat peab elama või tegutsema Valgamaal!

Kindlasti on teie lähikonnas inimesi, kes sobiksid kandideerima eelnimetatud kategooriatesse – palun andke neist meile teada!

Ettepanekuid Pärandihoidja sõle saamiseks võivad teha eraisikud, vallad, kõik rahvakultuuriga seotud institutsioonid, VRKK liikmed ja koostööpartnerid. Otsuse teeb VRKK juhatus. Juhatusel on õigus jätta osa auhindu välja andmata või anda mõnes kategoorias välja rohkem kui üks auhind.

Pärandihoidja sõled antakse üle 24.mail Riidaja rahvamajas toimuval tänuüritusel.

Ootame täidetud ankeete hiljemalt 17. aprilliks 2023 e-maili aadressile valgamaa@vrkk.ee või postiga VRKK, Pühajärve tee 2, Otepää 67403.
Lugupidamisega VRKK juhatuse nimel
Kaja Sisask juhatuse esimees

ANKEET: OotameParandihoidjasolekandidaate_ankeet1-2

 

Allikas: www.vrkk.ee