Tartu Ülikooli väärikate ülikoolis algab uus õppeaasta ja tänavu on väärikate ülikooli programmid laienenud juba 15-sse piirkonda. Traditsiooniliselt toimuvad kõigis piirkondades auditoorsed loenguprogrammid. Lisaks saab vaadata Tartu Ülikooli kodulehel avalikustatud videoloenguid.

Tartu Ülikooli väärikate ülikool alustas oma tegevust 2010. aastal Pärnus ja Tartus. Väärikate ülikooli programmid toimuvad üle Eesti: Tartus, Tallinnas (eesti ja vene keeles), Pärnus, Viljandis, Narvas (vene keeles), Valgas, Kuressaares, Türil, Keilas, Põlvas, Elvas ja Võrumaal. Sellest sügisest toimub väärikate ülikooli programm taas ka Viimsis ning uued programmid avatakse Põltsamaal ja Sauel. Loengutel ja seminaridel käsitletakse silmaringi laiendavaid ja aktuaalseid teemasid. Osalema on oodatud kõik avatud mõttemaailmaga huvilised vanuses 50+. Kõik õppijad, kes on osalenud vähemalt 75% loengutel, saavad Tartu Ülikooli täiendusõppe tõendi.

19. oktoobril kell 13 kohtub veebipolitseinik Janar Koemets väärikatega Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses ja räägib internetis peituvatest ohtudest.

REGISTREERIMINE:
Kõik, kes soovivad sellel õppeaastal osaleda Valgas Tartu Ülikooli väärikate ülikooli loengutel, palun anda sellest teada e-posti aadressile marika.muru@valga.ee või telefonile 5304 9805. Registreerumiseks vajalik info: ees- ja perekonnanimi, isikukood, postiaadress, kontakttelefon ja/või e-posti aadress.

 

Allikas: www.valga.ee