Vana-Võromaad tutvustav voldik-kaart annab nii tekstide kui piltidega lühiülevaate võrokeste kultuuriruumi peamistest eripäradest: võro keel, suitsusaunakombestik, lõõtspillitava, kohalik toit Uma Mekk ning teised võrokeste uma asjad. Ummamuudu maad aitab külalisel avastada kaart, kus on esile toodud ligi poolsada kultuuripärandilist paika üle Vana-Võromaa. Kaardil on näha ajaloolised kihelkonnad ning suurem osa kohanimedest on kirjas kahes keeles – eesti  ja võro keeles.

Vana-Võromaa turismikaart ehk tiijuht tuuritajalõ on koostatud kakskeelsena ja seda saab lugeda kuues erinevas keeles, ehk siis ühes trükises on kõrvuti kas eesti- ja võro keel, inglise- ja soome keel või läti- ja vene keel.

Trükis sai valmis Võrumaa Arenduskeskuse, Põlvamaa Arenduskeskuse ja Võru Instituudi koostööna. Võrumaa Arenduskeskuse juhitavat projekti “Vana-Võromaa kultuuriruumi turundamine” rahastab Eesti maaelu arengukava 2014-2020 LEADER programm (projektitoetus viitenumbriga 619217863128).

Trükise väljaandjad soovivad, et Vana-Võromaa ku üts ummamuudu kant oleks meie piirkonna külalistele rohkem nähtav. Mitmekeelne voldik-kaart on abiks piirkonna tutvustamisel messidel, aga ka piirkonnas turiste teenindavates paikades.

 

Eesti-võro keelse turismikaardiga saab lähemalt tutvuda SIIT

Trükis on esmalt saadaval Võrumaa Turismiinfokeskuses ja Võro Instituudis, edaspidi levib see ka Vana-Võromaa eri kihelkondade külastuspaikadesse.

 


Valmis om saanu tiijuht Vana-Võrumaal tuuritajalõ

Vana-Võromaa tiijuht om trüküt voldik-kaart, miä kõnõlõs nii jutu kui piltega võrokõisi hindätiidmisõst ni esimuudu värgest: võro kiil, savvusannakombõ, lõõtspillimäng, kohalik süük Uma Mekk ni tõsõ uma-asja. Ummamuudu maaga avitas külälisel tutvas saija maakaart, mink pääl om vällä tuud piä puulsada kotust üle Vana-Võromaa, kon om võro vaimu ja väke. Kaardi pääl omma märgit ka aoluulidsõ kihlkunna ni suurõmb jago kotusõnimmist om kirän katõn keelen – eesti  ja võro keelen.

Vana-Võromaa tiijuht tuuritajalõ om tettü katõkeelitselt ja seod saa lukõ kuvvõn esi keelen: tähendas, et üten voldikun om kõrvuisi kas eesti- ja võro kiil, inglüse- ja soomõ kiil või läti- ja vinne kiil.

Tiijuht sai valmis Võromaa Arõnduskeskusõ, Põlvamaa Arõnduskeskusõ ja Võro Instituudi ütistüüna. Võromaa Arõnduskeskusõ ettevõtmisele “Vana-Võromaa kultuuriruumi turundamine” and rahatukõ Eesti maaelu arengukava 2014-2020 LEADER programm (projektitoetus viitenumbriga 619217863128).

Turismikaardi välläandja tahtva, et Vana-Võromaa ku üts ummamuudu kotus paistusi mi maanuka küläliisile inämb silmä. Mitmõkeeline voldik-kaart avitas Vana-Võromaad vällä kittä nii turismi suurlaatu pääl mujjal maailman ku ka tan paigapääl küläliisi käümise paikun.

 

Lisainfo:

Kadri Moppel
Võrumaa Turismikoordinaator
GSM  5331 1919
kadri.moppel@vorumaa.ee

 

Külli Eichenbaum

Võru Instituudi projektijuht

tel 56611924

kylli.eichenbaum@wi.ee