1. juunil kõlas stardipauk võistlusmängule fotojaht „Püvvä pildi pääle!“. Võistlusele on oodatud Vana-Võromaal tehtud fotod, millel näeb võrokesteummamuuduelu ja olemist. Osalema oodatakse nii Vana-Võromaa elanikke kui ka selle piirkonna külalisi.

„Mi kanti teedäs häste võro keele perrä, a meil omma ka uma kombõ, tegemise-tallitamisõ ja tsipa esimuudu aoarvaminõ. Võrokõnõ esi tuud panõ-i tähelegi, a kiä mujjalt tulõ, näge õkva är, et meil om elo tan ummamuudu,“ avab piirkonna eripära Võru Instituudi direktor Rainer Kuuba. „Püvvämi tuud ummamuudu olõmist sõs pilte pääl kah näüdädä – midä inämb om erinevit pilditegijit, toda põnõvambit pilte või tulla.“

Võistlusele on oodatud pildid kohalikel kommetel põhinevatest toimetustest, olgu need siis argipäevased või pidulikud. Fotole võiks jäädvustada näiteks suitsusauna kütmise, leivateo, jaanipäeva pidamise, lõõtspilli mängimise, seenel-marjal käigud, käsitöö tegemise, taluloomade talitamise – kõik selle, mida osatakse teha käsitsi ja alalhoidlikult ning mille tegemiseks võetakse aega.

Võistluspildid tuleb laadida üles fotojahi kodulehele fotojaht.visitvoru.ee. Lehel on kirjas ka täpsem info ning jahieeskirjad. Ülesriputatud pilte saavad kõik vaadata ja oma lemmikutele ka punkte anda. 

Võistlus kestab kogu suve ja kuldsema aja sügisest ning lõpeb 15. oktoobril. Võistluse jooksul loositakse pildistajate vahel välja väiksemaid auhindu Vana-Võromaa ettevõtjatelt, võistluse lõpus selguvad peaauhinna ning rahvahääletuse auhinna võitja. Rahvahääletuse võitja saab auhinnaks Uma Meki tooteid. Peaauhind on fotopoe 300 euro väärtuses kinkekaart. Võitja kuulutatakse välja simunapäeval, 28. oktoobril 2021.

Vana-Võromaa fotojahti korraldavad SA Põlvamaa Arenduskeskus, SA Võrumaa Arenduskeskus ja Võru Instituut. Fotojahilt kogutud pilte kasutatakse Vana-Võromaa tutvustamisel nii veebimeedias kui ka trükistes. Osa saagist jääb hoiule Vana-Võromaa muuseumide fotoarhiivi.  

Vana-Võromaa on põline kultuuripiirkond, mis eristub naabritest nii keele kui ka kommete poolest. Võrokeste põline kogukond hoiab traditsioonilist maa-elulaadi ning esivanematelt päritud kombeid. Piirkonnas kõneldakse tänapäevasest eesti keelest hoopis teistmoodi keelt – võru keelt (võro kiilt), mida on kõneldud siin maanurgas vähemalt paar tuhat aastat. Vana-Võromaa on üks turismi sihtpiirkondi Lõuna-Eestis.

 

Lisainfo:

Külli Eichenbaum (Võru Instituut): tel 5661 1924; kylli.eichenbaum@wi.ee

Kaisa Äärmaa (Võrumaa Arenduskeskus): tel 5698 4971;  kaisa.aarmaa@vorumaa.ee

 

———————————————————————————————————————————————–

Teedüs Vana-Võromaalt  01.06.2021

 

Vana-Võromaal läts fotojaht valla

Piimäkuu edimesel pääväl läts vallalõ võigõlusmäng pildijaht nimega „Püvvä pildi pääle!“. Võigõlusõlõ om oodet Vanal Võromaal tettü pildi, mille pääle om püütü herksäid hetki võrokõisi ummamuudu elost ja olõmisest. Ossa võiva võtta nii võrokõsõ esi ku ka seo kandi külälise. 

„Mi kanti teedäs häste võro keele perrä, a meil omma ka uma kombõ, tegemise-tallitamise ja tsipa esimuudu aoarvaminõ. Võrokõnõ esi tuud panõ-i tähelegi, a kiä mujjalt tulõ, näge õkva är, et meil om elo tan ummamuudu,“ nimmas paikkonna umaperä Võro Instituudi direktri Kuuba Rainer. „Püvvämi tuud ummamuudu olõmist sõs pilte pääl kah näüdädä – midä inämb om erinevit pilditegijit, toda põnõvambit pilte või tulla.“

Kõrdalännü jahi saagis omma foto, kon pildi pääle jäänü inemise omma ammõtin mõnõ Vana-Võromaa rahvalõ umadsõ ja sisseharinu tegemisega. Pildi pääle või püüdä näütes savvusanna kütmist, leevätegemist, jaanipäävä pidämist, härmoonikumängmist, siinde-marjaminekit, käsitüü tegemist, taloeläjide tallitust – kõkkõ seod midä mõistõtas esi uma kässiga tetä ja mille tegemises võedas aigu.

Pildi tulõ üles laati veebilehe fotojaht.visitvoru.ee pääle. Sääl omma kirän täpsämba juhatuse ja riigli. Üles pantu pilte saava kõik kaija ja ka piltele hinde-silmi anda. Jaht käü suvi läbi ja sügüsest kuldsõmba ao ni saa läbi rehekuu 15. pääväl. Kooni võistlus juusk, peetäs mitu vaihõluusmist noidõ keskel, kiä omma pilte jo võigõlustõ saatnu. Avvuhinna omma vällä pandnu mitma Vana-Võromaa ettevõttõ. Kiä saa pääavvuhinna ja kiä saava eriavvuhinna, tuu om selge pääle võigõlusõ lõppu ja kuulutõdas vällä simunapääväl, 28. oktoobril 2021.

Päävõidus om 300 euru iist fotopoodi kingikaarte.

Fotojahi kõrraldaja omma SA Põlvamaa Arõnduskeskus, SA Võromaa Arõnduskeskus, Võro Instituut. Jahiga saadu pilte pruugitas Vana-Võromaa tutvastegemise man trükisten ja veebilehti pääl. Saagist üts jago andas hoitmisõs Vana-Võromaa muusõumidõ fotokogude.

Vana-Võromaa om võrokõisi põline elokotus, kõnõldas tan kandin võro kiilt. Võrokõsõ hoitva umma harinut eloviit ja talitase edevanõmbide kombit ni tarkuisi silmän piten. Vana-Võromaa uma katsa aoluulise kihlkunnaga om üts turiste roidõlõmise tsihtkotus Lõunõ-Eestin.

 

Küsü teedüs mano:

Eichenbaumi Külli , Võru Instituut: tel 5661 1924; kylli.eichenbaum@wi.ee

Äärmaa Kaisa, Võrumaa Arenduskeskus: tel 5698 4971;  kaisa.aarmaa@vorumaa.ee