Õppeaeg on 1 aasta, õppetöö algus on 1. veebruar 2022. Õpe on mittestatsionaarne ja toimub üks kord nädalas.

Väikeettevõtte turundusspetsialist on  5. taseme kutseõppe jätkuõpe. Õppekava on suunatud inimestele, kes juba töötavad antud erialal ning soovivad ennast täiendada eelkõige turunduse ja müügi valdkonnas.

Väikeettevõtte edukuses on määravaks teguriks ettevõtte efektiivne juhtimine ning oskus oma tooteid või teenuseid müüa. Õppe läbinud õppur tuleb toime ettevõtte tegevuse hindamise ja turunduseesmärkide püstitamisega, turundustegevuse planeerimise, organiseerimise ja korraldamisega. On võimeline korraldama ressursside jagamist, vastutama selle eest ning rakendab tulemuslikult suhtlemisoskusi, meeskonnatööd, info ja kommunikatsioonitehnoloogiaid väikeettevõtte turundustegevuse korraldamisel.

Vastuvõtu eelduseks on keskharidus ja töökogemus või 4. tasemele vastavad ärialased kompetentsid.

Täiendav info tel 785 0804, 785 0824.