21. juunil toimunud Võrumaa omavalitsuste haldusreformi foorumil otsustati, et tervet maakonda hõlmava omavalitsuse ehk nn Suur-Võrumaa moodustamiseks hetkel läbirääkimisi ei jätkata. Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskuses Tsenter toimunud arutelul, kus olid esindatud kõik maakonna omavalitsused, kaaluti Võru linna ettepanekut rääkida läbi ühe suure omavalitsuse tekkimise teemal. Võru linna ettepanek hõlmas lisaks kõikidele Võrumaa omavalitsustele ka nelja valda Põlvamaalt – Kanepi, Laheda, Orava ja Veriora. Võru linnapea Anti Allas tõi Suur-Võrumaa ideed tutvustades muuhulgas välja, et suurel omavalitsusel oleks võimekust toetada investeeringute tulekut ning ettevõtluse arengut piirkonnas, samuti oleks sellise omavalitsuse hääl kosta ka keskvalitsuse tasandil. Linnapea lisas, et Võru linn oleks ka igati paindlik läbirääkija ning valmis andma pikaajalisi garantiisid teenuste säilimisele piirkonnas. Enamik omavalitsusjuhtidest leidis aga, et hetkel on prioriteetsed väiksemad kooslused, näiteks Rõuge, Haanja, Misso ja Varstu on alustanud omavahelisi läbirääkimisi Võrumaa lõunaosas ning Lasva, Sõmerpalu ja Võru vald maakonna põhjaosas. Foorumil tõdeti, et aega suure omavalitsuse moodustamiseks ning läbirääkimisteks on väga vähe ja lahendamist vajavaid küsimusi palju, mistõttu on mõistlik võtta vastu selge otsus sellel suunal mitte jätkata. Seega tõdeti foorumi kokkuvõttes üksmeelselt, et Suur-Võrumaa teemat vähemalt lähimas perspektiivis edasi ei arendata. Hoolimata sellest, et Suur-Võrumaad ei moodustata, oldi üksmeelsed ka selles, et igal juhul tuleb koostööd nii erinevate piirkondade omavalitsuste vahel kui ka Võru linnaga edasi arendada. See on oluline nii kogu maakonda hõlmavate investeeringute tegemisel kui ka erinevate teenuste pakkumisel. Võrumaa omavalitsuste ühinemisteemalised arutelud jätkuvad aktiivselt juba tekkinud läbirääkimiste ringides ja seni veel lahtistes ühinemispiirkondades ka suvel. Ühiselt kogunetakse taas septembri alguses, et teha vahekokkuvõtteid ning arutada võimalikke ühistegevusi.   Lisainfo: Mailis Koger juhatuse esimees Võrumaa Omavalitsuste Liit 5305 5555 mailis@vorumaa.ee   Mihkel Laan vabatahtlike ühinemiste koordinaator Võrumaa Omavalitsuste Liit mihkel.laan@cumulus.ee